Political Science – Paper III Semester III – Public Administration

पेपर ३ – सेमीस्टर ३ – लोकप्रशासन लोकप्रशासनाचा परिचय अर्थ, व्याप्ती आणि महत्त्व लोकप्रशासन या अभ्यासविषयाची उत्क्रांती उदारीकरण, खाजगीकरण आणि जागतिकीकरण्याच्या युगातील लोकप्रशासन प्रशासनाचे सिद्धांत शास्त्रीय व्यवस्थापन सिद्धांत – फ्रेडरीक विनस्लॉव टेलर नोकरशाहीचा सिद्धांत – मॅक्स वेबर मानवी संबंध सिद्धांत – एल्टन मेयो संघटनाची मूलभूत तत्त्वे आणि सिद्धांत पदसोपान, प्रदान, केंद्रीकरण आणि विकेंद्रीकरण प्रेरणा सिद्धांत… Continue reading Political Science – Paper III Semester III – Public Administration

Political Science – Paper II – Semester III – Principles and Concepts of Political Theory

पेपर क्र. २ – सेमीस्टर ३   राजकीय सिद्धांतांची तत्त्वे आणि संकल्पना राजकीय सिद्धांताची ओळख राजकीय सिद्धांताची व्याख्या आणि व्याप्ती राजकीय सिद्धांताच्या अभ्यासाचे दृष्टीकोन – पारंपारिक राजकीय सिद्धांताच्या अभ्यासाचे दृष्टीकोन – समकालीन राज्य, नागरी समाज आणि बाजार राज्य – संकल्पना आणि दृष्टीकोन राष्ट्र – राज्य – अर्थ आणि बदलते दृष्टीकोन राज्य, नागरी समाज आणि बाजार… Continue reading Political Science – Paper II – Semester III – Principles and Concepts of Political Theory