Political Science – Paper II – Semester III – Principles and Concepts of Political Theory

पेपर क्र. २ – सेमीस्टर ३   राजकीय सिद्धांतांची तत्त्वे आणि संकल्पना राजकीय सिद्धांताची ओळख राजकीय सिद्धांताची व्याख्या आणि व्याप्ती राजकीय सिद्धांताच्या अभ्यासाचे दृष्टीकोन – पारंपारिक राजकीय सिद्धांताच्या अभ्यासाचे दृष्टीकोन – समकालीन राज्य, नागरी समाज आणि बाजार राज्य – संकल्पना आणि दृष्टीकोन राष्ट्र – राज्य – अर्थ आणि बदलते दृष्टीकोन राज्य, नागरी समाज आणि बाजार… Continue reading Political Science – Paper II – Semester III – Principles and Concepts of Political Theory