मानवी अधिकारांचा जागतिक जाहीरनामा आणि इतर काही टिपणे – राज्यशास्त्र – सेमीस्टर ४

मानवी हक्कांचा जाहीरनामा – मराठी आवृत्ती

साम्यवाद – काही टिपणे

विचारप्रणाली – संक्षिप्त टिपण

लोकशाहीचे प्रकार

हक्कांचे प्रकार