Political Science – Paper III Semester III – Public Administration

पेपर ३ – सेमीस्टर ३ – लोकप्रशासन

 1. लोकप्रशासनाचा परिचय
  1. अर्थ, व्याप्ती आणि महत्त्व
  2. लोकप्रशासन या अभ्यासविषयाची उत्क्रांती
  3. उदारीकरण, खाजगीकरण आणि जागतिकीकरण्याच्या युगातील लोकप्रशासन
 2. प्रशासनाचे सिद्धांत
  1. शास्त्रीय व्यवस्थापन सिद्धांत – फ्रेडरीक विनस्लॉव टेलर
  2. नोकरशाहीचा सिद्धांत – मॅक्स वेबर
  3. मानवी संबंध सिद्धांत – एल्टन मेयो
 3. संघटनाची मूलभूत तत्त्वे आणि सिद्धांत
  1. पदसोपान, प्रदान, केंद्रीकरण आणि विकेंद्रीकरण
  2. प्रेरणा सिद्धांत – मॅक् ग्रेगर, मॅकलेलंड
  3. नेतृत्व सिद्धांत – ट्रेट सिद्धांत, कंटीन्जन्सी सिद्धांत
 4. प्रशासनातील प्रचलित तंत्रे आणि पद्धती 
  1. सुशासन
  2. ई-शासन
  3. सार्वजनिक आणि खाजगी भागीदारी