Lecture series about Russia and Ukraine

डॉ. टी. के. टोपे रात्र महाविद्यालय, परळ, मुंबई आणि  मुंबई विद्यापीठ राज्यशास्त्र परिषद यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित दोन दिवसीय राज्यस्तरीय ऑनलाईन व्याख्यानमाला उद्घाटक प्रभारी प्राचार्या डॉ. अश्विनी तोरणे अध्यक्ष डॉ. संजय वाघ,  शां. घोलप गो. पवार महाविद्यालय, शिवळे, ता. मुरबाड जि. ठाणे बुधवार दि. १६ मार्च २०२२ दुपारी ३:३० ते ५:३० विषय  – २१ व्या … Read more

 404 total views

व्याख्यानमाला – भारतीय राजकीय विचार

गोखले एज्यूुकेशन सोसायटीचेडॉ. टी. के. टोपे कला आणि वाणिज्य रात्र महाविद्यालय, परेल, मुंबई – ४०००१२राज्यशास्त्र विभागआयोजित राज्यशास्त्राच्या प्राध्यापक आणि विद्यार्थ्यांसाठीराज्यस्तरीय व्याख्यानमाला (Zoom broadcast) व्याख्यानमाला भारतीय राजकीय विचार उद्घाटक – प्राचार्य वि. ब. रोकडे कार्यक्रम पत्रिका गुरूवार, २२ जुलै २०२१ दुपारी ४ ते ४:३० उद्घाटन समारंभ वक्ते प्राचार्य वि. ब. रोकडे दुपारी ४:३० ते ६:३० पहिले … Read more

 4,964 total views