Student Satisfaction Survey by NAAC – Feb. 2024 onwards.

Link to Survey form तुमच्या ईमेल कडे लक्ष द्या – NAAC Survey ची लिंक तुमच्या ईमेलवर येणार आहे. Link to presentation Link to descriptive video प्रश्नावलीतील प्रश्नांचा मराठीतून सारांश 1. अभ्यासक्रम किती पूर्ण होतो ? 2. शिक्षकांची तयारी ? 3. शिक्षकांचे संवाद कौशल्य ? 4. शिक्षकांचा शिकवण्यासंबंधीचा दृष्टीकोन ? 5. पेपर – प्रोजेक्ट तपासणीचा दर्जा … Read more

 112 total views