Indian Constitution – features, preamble, FRs

भारतीय संविधानाची प्रमुख वैशिष्ट्ये संविधान, राज्यघटना, घटना हे समानार्थी शब्द म्हणून वापरले जातात.  कोणत्याही देशाचे संविधान म्हणजे त्या देशाचा मूलभूत कायदा.  त्या आधारावर आणि त्या चौकटीतच इतर कायदे केले जातात.  आज संपूर्ण जगात दोनशेच्या आसपास सार्वभौम देश आहेत.   प्रत्येक देशाची स्वतंत्र घटना असते. लिखित राज्यघटना  घटनांचे अनेक प्रकार असतात विविध प्रकारे त्यांचे वर्गीकरण करता … Read more

 537 total views