Political Science SYBA 2021-22 – Paper 2

Political Theory या video मध्ये उल्लेख केलेल्या परिक्षेच्या तारखा मागच्या वर्षीच्या आहेत. या वर्षीच्या तारखांसाठी या वर्षीचे वेळापत्रक पहा.  651 total views

 651 total views

Political Science SYBA Paper 3 Public Administration

Syllabus Paper 2 Paper 3 लोकप्रशासन म्हणजे काय ? लोकप्रशासनाचा अर्थ लोकप्रशासनाची व्याप्ती आणि महत्त्व खाजगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरण प्रशासनाची उत्क्रांती वेबरचा प्रशासनाचा सिद्धांत प्रशासनाच्या व्यवस्थापनाचा शास्त्रीय सिद्धांत आणि एल्टन मेयोचा मानवी संबंधांचा सिद्धांत The principles of scientific management – some quotes from the book:- “The conservation of our national resources in only preliminary to … Read more

 1,402 total views

First year BA & BCom admission process

University of Mumbai circular First year BA & BCom admission schedule 5th to 14th August 2021 Pre-admission enrolment on the University of Mumbai website First step – Go to University of Mumbai site – https://mum.digitaluniversity.ac/ and complete the Pre admission online enrolment. After completing the enrolment process you will get a PDF copy of the … Read more

 4,659 total views