कोकणातील नवनगरे

महाराष्ट्राचा विकास कसा होतो आहे. त्या प्रक्रियेमध्ये कोणाचे हीत साधले जात आहे आणि कोणाचे हीतसंबंध जोपासले जात आहेत, महाराष्ट्रातील जमीनीचे प्रश्न हे सर्व अभ्यासताना या बातमीचा उपयोग होईल.  1,220 total views

 1,220 total views

जनहीत याचिकेसंबंधी – About PIL

जनहीत याचिका म्हणजे काय याचे उदाहरण म्हणून आपण या बातमीकडे बघणार आहोत. माहिती अधिकार कार्यकर्ते साकेत गोखले यांनी ही याचिका दाखल केली.  1,159 total views

 1,159 total views

Magna Carta

Granted in June 1215 by the King of England to the barons. See related videos on the following site. https://www.britannica.com/topic/Magna-Carta/images-videos  605 total views,  1 views today

 605 total views,  1 views today