First year BA & BCom admission process

University of Mumbai circular First year BA & BCom admission schedule 5th to 14th August 2021 Pre-admission enrolment on the University of Mumbai website First step – Go to University of Mumbai site – https://mum.digitaluniversity.ac/ and complete the Pre admission online enrolment. After completing the enrolment process you will get a PDF copy of the … Read more

 4,659 total views

Admission process

सर्व विद्यार्थ्यांसाठी विशेष सूचना शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ साठीची प्रवेश प्रक्रिया चालू झाली आहे. आपल्या महाविद्यालयात खालील प्रमाणे seats उपलब्ध आहेत. FYBA – 120 SYBA – 120 TYBA – 120 FYBCOM – 360 (तीन divisions – यामध्ये पहिल्या दोन अनुदानित आणि तिसरी division विनाअनुदानित आहे.  ह्या division साठी अधिक फी आहे.  २४० प्रवेश झाल्यावर तिसऱ्या division … Read more

 22,864 total views