भारतातील राजकीय पक्ष आणि त्यांचे प्रकार

भारतीय निवडणुक आयोगाने १५ मे २०२३ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या राष्ट्रीय, राज्य आणि नोंदणीकृत पक्षांच्या याद्या

भारतात निवडणुक आयोगाने राजकीय पक्षांची विभागणी तीन प्रकारात केली आहे

१. राष्ट्रीय पक्ष (National political parties)

२. प्रादेशिक पक्ष (Regional political parties)

३. नोंदणीकृत पक्ष (Registered unrecognised political parties)

नोंदणीकृत पक्ष अनेक आहेत.

References

2019 elections

 141 total views,  1 views today