You are here

Paper III - Semester III - Public Administration

पेपर ३ - सेमीस्टर ३ - लोकप्रशासन

 1. लोकप्रशासनाचा परिचय
  1. अर्थ, व्याप्ती आणि महत्त्व
  2. लोकप्रशासन या अभ्यासविषयाची उत्क्रांती
  3. उदारीकरण, खाजगीकरण आणि जागतिकीकरण्याच्या युगातील लोकप्रशासन
 2. प्रशासनाचे सिद्धांत
  1. शास्त्रीय व्यवस्थापन सिद्धांत - फ्रेडरीक विनस्लॉव टेलर
  2. नोकरशाहीचा सिद्धांत - मॅक्स वेबर
  3. मानवी संबंध सिद्धांत - एल्टन मेयो
 3. संघटनाची मूलभूत तत्त्वे आणि सिद्धांत
  1. पदसोपान, प्रदान, केंद्रीकरण आणि विकेंद्रीकरण
  2. प्रेरणा सिद्धांत - मॅक् ग्रेगर, मॅकलेलंड
  3. नेतृत्व सिद्धांत - ट्रेट सिद्धांत, कंटीन्जन्सी सिद्धांत
 4. प्रशासनातील प्रचलित तंत्रे आणि पद्धती 
  1. सुशासन
  2. ई-शासन
  3. सार्वजनिक आणि खाजगी भागीदारी

Fatal error: Class 'Drupal\form_builder\FormBase' not found in /home/content/09/9170209/html/pol/sites/all/modules/form_builder/form_builder.module on line 360