You are here

Party Politics and Elections - पक्षांचे राजकारण आणि निवडणुका

भारतात निवडणुक आयोगाच्या नियमांनुसार तीन प्रकारचे राजकीय पक्ष अस्तित्वात आहेत :-

राष्ट्रीय पक्ष

प्रादेशिक पक्ष

नोंदणीकृत अमान्यताप्राप्त पक्ष

भारतीय निवडणुक आयोग नियमीत पणे वरील तिन्ही प्रकारच्या पक्षांची यादी प्रसिद्ध करीत असतो. मार्च 2019 मध्ये प्रसिद्ध केलेली यादी येथे पहा.

पक्षांच्या निवडणुकांमधील कामगिरीप्रमाणे त्यांचे स्थान बदलत राहते. कोणत्या पक्षाला कोणता दर्जा द्यायचा त्यासंबंधीचे नियम येथे पहा.

General Elections 2019 - some interesting stories

Interesting dynamic graph showing the status of political parties in Loksabha elections since 1951 to 2014

General elections 2019 - India Map

Wikipedia artile about General elections 2019

List of 17th Loksabha members

Comprehensive result analysis

Vellore : Elections rescended - cancelled


Fatal error: Class 'Drupal\form_builder\FormBase' not found in /home/content/09/9170209/html/pol/sites/all/modules/form_builder/form_builder.module on line 360