You are here

FYBA SEMESTER I - REVISED SYLLABUS IMPLEMENTED SINCE 2016-17

REVISED SYLLABUS
AS PER CHOICE BASED CREDIT SYSTEM (CBCS)
(TO BE IMPLEMENTED FROM THE ACADEMIC YEAR 2016-17)

Political map of India

Download Political Map of India - 9th edition 2019 - After the creation of Ladakh and UT Of J & K

Download the latest version of the Indian Constitution available - April 2019

FYBA
POLITICS PAPER I

SEMESTER I TITLE: INDIAN POLITICAL SYSTEM

SUB-TITLE: THE CONSTITUTIONAL FRAMEWORK (भारतीय राज्यघटना - काही टिपणे - Notes)

1. INTRODUCTION TO THE CONSTITUTION (12)
1.1 BRIEF HISTORY OF THE MAKING OF CONSTITUTION
1.2 PREMABLE
1.3 BASIC FEATURES

2. CITIZENS AND THE CONSTITUTION (11)
2.1 FUNDAMENTAL RIGHTS – ARTS 14 TO 19
2.2 FUNDAMENTAL RIGHTS –ARTS- 20 TO 32
2.3 DIRECTIVE PRINCIPLES OF STATE POLICY

3. LEGISLATURE AND JUDICIARY (11)
3.1 PARLIAMENT
3.2 JUDICIAL SYSTEM – ORIGINAL AND WRIT JURISDICTION
3.3 JUDICIAL ACTIVISM

4. EXECUTIVE (11)
4.1 UNION EXECUTIVE - THE PRESIDENT
4.2 PRIME MINISTER AND COUNCIL OF MINISTERS
4.3 LOCAL SELF-GOVERNMENT – 73rd,74th, AMENDMENTS AND
THEIR IMPLEMENTATION

SUGGESTED READINGS:

1. Basu, Durga Das, Introduction to the Constitution of India, Lexis Nexis, 2012.
2. Laxmikant, M, Indian Polity, TMH, 2015.
3. Laxmikant, M., Governance in India, TMH, 2015.
4. Pylee, M. V., An Introduction to the Constitution of India, Vikas Publishing, 2008.
5. Sharma, Brij Kishore, Introduction to the Constitution of India, PHI Learning, 2009.
6. क्षीरसागर, के. श्री., भारतीयराज्यव्यवस्था, विद्याप्रकाशन.
7. घांग्रेकर, चिं. ग., भारतीयराज्यघटना, श्रीमंगेशप्रकाशन, २००१.
8. जाधव, तुकाराम, आणिशिरापूरकर, महेश, भारतीयराज्यघटनावघटनात्मकप्रक्रिया, युनिकअकादमी, २०१४.

२०१६-१७ पासून पहिल्या सेमीस्टर च्या अभ्यासक्रमामध्ये बदल करण्यात आला आहे.
मागच्या वर्षीपर्यंत तिसऱ्या सेमीस्टर च्या अभ्यासासाठी असलेला
भारतीय राजकीय व्यवस्थेचा पेपर काही बदल करून पहिल्या सेमीस्टरला लागू करण्यात आला आहे.
तुमचा बदललेला अभ्यासक्रम लक्षात घेऊन
या लेखासोबत जोडलेल्या पुस्तकाचा वापर तुम्ही अभ्यासासाठी करू शकता.
इंग्रजी व मराठी अशा दोन्ही माध्यमातील पुस्तके उपलब्ध आहेत.
नव्याने समाविष्ट केलेले जे भाग या पुस्तकात नाहीत त्याविषयीची माहिती लवकरच या ठिकाणी पाहता येईल.

  1. भारतीय राज्यघटनेच्या निर्मीतीचा इतिहास
  2. न्यायालयीन कृतीशीलता
  3. स्थानिक स्वराज्य संस्था
  4. ७३ आणि ७४ वी घटना दुरुस्ती आणि दोन्ही घटना दुरुस्त्यांची अंमलबजावणी

हे चार मुद्दे या पुस्तकांमध्ये समाविष्ट नाहीत.


Fatal error: Class 'Drupal\form_builder\FormBase' not found in /home/content/09/9170209/html/pol/sites/all/modules/form_builder/form_builder.module on line 360