ATKT application

Important instructions before you fill the form:- हा फॉर्म भरल्यानंतर कॉलेज ऑफिसमधून परिक्षा शुल्क भरून हॉल तिकीट घेतल्याशिवाय फॉर्म भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण होणार नाही.   तुमच्या गुणपत्रिका समोर ठेऊन हा फॉर्म भरा म्हणजे चूका टाळता येतील.   घाईने, अंदाजे फॉर्म भरू नका.   एका सेमीस्टरसाठी एकच फॉर्म – एकदाच भरा.  Please fill all the form fields…

3,181 total views, 625 views today

Political Science – Paper III Semester III – Public Administration

पेपर ३ – सेमीस्टर ३ – लोकप्रशासन लोकप्रशासनाचा परिचय अर्थ, व्याप्ती आणि महत्त्व लोकप्रशासन या अभ्यासविषयाची उत्क्रांती उदारीकरण, खाजगीकरण आणि जागतिकीकरण्याच्या युगातील लोकप्रशासन प्रशासनाचे सिद्धांत शास्त्रीय व्यवस्थापन सिद्धांत – फ्रेडरीक विनस्लॉव टेलर नोकरशाहीचा सिद्धांत – मॅक्स वेबर मानवी संबंध सिद्धांत – एल्टन मेयो संघटनाची मूलभूत तत्त्वे आणि सिद्धांत पदसोपान, प्रदान, केंद्रीकरण आणि विकेंद्रीकरण प्रेरणा सिद्धांत…

Political Science – Paper II – Semester III – Principles and Concepts of Political Theory

पेपर क्र. २ – सेमीस्टर ३   राजकीय सिद्धांतांची तत्त्वे आणि संकल्पना राजकीय सिद्धांताची ओळख राजकीय सिद्धांताची व्याख्या आणि व्याप्ती राजकीय सिद्धांताच्या अभ्यासाचे दृष्टीकोन – पारंपारिक राजकीय सिद्धांताच्या अभ्यासाचे दृष्टीकोन – समकालीन राज्य, नागरी समाज आणि बाजार राज्य – संकल्पना आणि दृष्टीकोन राष्ट्र – राज्य – अर्थ आणि बदलते दृष्टीकोन राज्य, नागरी समाज आणि बाजार…